Průmyslové obory

Zde uvádíme příklady průmyslových oborů, ve kterých se můžete setkat
s našimi výrobky a službami:

  • hutě, ocelárny a metalurgický průmysl
  • válcovny
  • povrchové a hlubinné doly
  • koksovny
  • vysoké pece
  • všeobecné strojírenství
  • cementářský průmysl a těžba nerostů
  • energetika, teplárenství
  • dopravní technika a jeřáby