Výrobky a služby

Společnost Hametal, spol. s r.o., je dodavatelem strojních dílů, vyráběných strojním
obráběním metalurgických polotovarů, především odlitků, výkovků a válcovaného materiálu.
Tyto díly dodává jak samostatné, tak i zkompletované do funkčních montážních celků.


Jako metalurgické polotovary zajišťujeme:

ODLITKY:

 • z ocelí a litin:
  • šedá litina a tvárná litina
  • konstrukční oceli
  • žáruvzdorné oceli
  • otěruvzdorné oceli
  • nerezové oceli
  • vysocelegované oceli
    
 • z neželezných kovů:
  • bronz, mosaz, měď (gravitačně, odstředivě i kontinuálně lité, tažené a válcované)
  • hliník a jeho slitiny

VÝKOVKY:

 • volně kované výkovky (různé jakosti)
 • zápustkové výkovky (různé jakosti)
 • bezešvé rozválcované polotovary

VÁLCOVANÝ MATERIÁL A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE:

 • běžné konstrukční oceli
 • vysokopevnostní oceli
 • otěruvzdorné oceli

Strojní obrábění zajišťujeme na:

 • konvenčních i CNC soustruzích a karuselech
 • CNC obráběcích centrech
 • CNC frézkách a horizontálních vyvrtávačkách
 • bruskách pro rotační i rovinné broušení
 • zhotovujeme různé druhy ozubení

Součástí našich dodávek může být:

NAVAŘOVÁNÍ:

 • kontinuální návar rotačních dílů, vnějších i vnitřních ploch metodou TIG nebo pulzní,
  horkým i studeným drátem
  navařované materiály: různé druhy ocelí vč. inconelu, měď, bronz

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ:

 • žíhání, celoobjemové kalení a zušlechťování v pecích s ochrannou atmosférou
 • povrchové kalení indukční i plamenem
 • cementování, iontová nitridace

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

 • pogumování dílů
 • žárové i galvanické zinkování
 • tvrdé chromování a broušení
 • poniklování
 • tryskání ocelovými broky i korundem
 • základní i ochranné nátěry a nástřiky proti korozi
 • lakování v odstínech RAL
 • antikorozní ochrana opracovaných dílů Tectylem

Všeobecné

 • zajišťujeme montáž a kompletaci dílů do funkčních montážních celků, včetně finální montáže na montážním místě
 • vyrábíme jak kusovou výrobu speciálních dílů, tak i středně a vysoce sériovou výrobu
 • dodáváme i samotné metalurgické polotovary (odlitky a výkovky) bez strojního opracování, případně jen ohrubované
 • zajišťujeme výrobu a skladování slévárenských modelů